Friday, May 14, 2010

Wasiat Sultan Adam

0 comments

Pada tanggal 12 Shafar 1259 H, atau 14 Maret 1843 M, Sultan Adam menulis ssebuah surat wasiat untuk ahli warisnya. Pembuatan wasiat ini saat 14 tahun sebelum beliau Wafat. Surat wasiat ini jadi fenomenal ketika terjadi kericuhan dalam penobatan raja setelah Sultan Adam wafat. Karena campur tangan Belanda, raja yang dinobatkan bukanlah Pangeran Hidayat seperti yang telah diwasiatkan Sultan Adam. Akhirnya tercetuslah Perang Banjar yang berlangsung 46 tahun lamanya, sejak 1859 - 1905.
Surat wasiat ini dibawa Pangeran Hidayatullah ketika di bunag ke Cianjur, dan secara turun-temurun disimpan oleh pewaris beliau. Saat ini dipegang oleh Pangeran Yusuf Isnendar.
Surat wasiat bertuliskan huruf arab, dengan bahasa arab-melayu. Dan dalam tulisan latinnya adalah sebagai berikut :

Bismillahirrahmannirrahim

Asyhadualla illahhaillallah naik saksi aku tiada Tuhan lain nang disembah denngan se-benar2nya hanya Allah. Wa asyhaduanna Muhammaddarrasulullah naik saksi aku Nabi Muhammad itu se-benar2nya pesuruh Allah Ta'alla.
Dan kamudian dari pada itu aku menyaksikan kapada dua orang baik2 nang memegang hukum agama Islam nang pertama Mufti Haji Jamaluddin nang kedua pengulu Haji Mahmut serta aku adalah didalam tetap ibadahku dan sempurna ingatanku.
Maka adalah aku mambari kapada cucuku Andarun bernama Pangeran Hidayatullah suatu kampung ngarannya Riyam Kanan maka adalah perwatasann tersebut dibawah ini , mulai di Muha Bincau tarus di Teluk Sanggar dan Pamandian Walanda dan Jawa dan tarus digunung Rungging tarus digunung Kupang tarus di gunung Rundam dan tarus di Kepalamandin dan Padang Basar tarus dipasiraman gunung Pamaton tarus digunung Damar tarus di Junggur dari Junggur tarus di kala'an tarus digunung Hakung dari Hakung tarus digunung Baratus, itulah perwatasan nang didarat.
Adapun perwatasan nang di dipinggir sungai basar maka adalah nang tersebut dibawah ini, mulai diteluk Simarak tarus disubarang Pakan Jati tarus subarang Lok Tunggul tarus subarang Danau Salak naik kedaratnya Batu Tiris tarus Abirau tarus di Padang Kancur dan Mandiwarah manyubalah gunung Tunggul Buta tarus kapada Pahalatan Riyam Kanan dan Riyam Kiwa dan tamunih yaitu Kusan.
Kamudian aku mambari keris ngarannya Abu Gagang kapada cucuku.
Kamudian lagi aku mambari suatu kampung ngarannya Margasari dan Muhara Marampiyau dan tarus di Pabaungan kahulunya Muhara Papandayan tarus kapada kampung Batang Kulur dan kampung Balimau dan kampung Rantau dan kampung Banua Padang tarus kahulunya Banua Tapin.
Demikianlah nang berikan kapada cucuku adanya.
Syahdan maka adalah pemberianku nang tersebut didalam surat kapada cucuku andarun Hidayatullah hingga turun temurun anak cucunya cucuku andarun Hidayatullah serta barang siapa ada nang maharu biru maka yaitu aku tiada ridha dunia akhirat.
Kamudian aku mambari tahu kapada sekalian anak cucuku dan sekalian raja-raja nang lain dan sekalian hamba rakyatku sabarataan mesti ma-rajakan kapada cucuku andarun Hidayatullah ini buat ganti anakku Abdurrahman adanya.
Tertulis kapada hari Isnain tanggal 12 bulan Shaffar 1259
Syahid mufti Haji Jamaluddin, Syahid pengulu Haji Mahmut

0 comments:

Post a Comment